Ferio Konin
Ferio Konin
DZIŚ OTWARTE 9:00 – 21:00

Kontakt

Centrum Handlowe

FERIO KONIN

ul. Ogrodowa 31a
62-571 Stare Miasto


Zarządca

Multi Poland Sp. z o.o.

ul. Złota 59
00-120 Warszawa
Właściciel

Union Investment Institutional
Property GMBH

Valentinskamp 70
20335 Hamburg, Niemcy

Wynajem

powierzchni handlowych
wynajem długoterminowy, lokale:

Katarzyna Skrzypkowska
Leasing Manager
Multi Poland Sp. z o.o.
Skylight Building, Złota 59, 00-120 Warszawa

wynajem krótkoterminowy, w tym stoiska handlowe, promocyjne i reklama na terenie Centrum

Katarzyna Muzykiewicz
Specialty Leasing

Uprzejmie informujemy, że kontaktując się z nami mailowo (podając m.in. swoje imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych celem udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie czy złożoną prośbę dotycząca Ferio Konin.

Administratorem danych osobowych jest Union Investment Institutional Property GmbH, spółki prawa niemieckiego z siedzibą w Hamburgu, Niemcy (adres: Valentinskamp 70, 20355 Hamburg) („Spółka”), która będzie przetwarzać dane osobowe. Dane osobowe w zakresie podanym w korespondencji będą przetwarzane przez Spółkę w celu udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotowi zarządzającemu Ferio Konin oraz innym podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe będą przetwarzane w powyższych celach do czasu cofnięcia zgody, na podstawie której dane są przetwarzane. Po cofnięciu zgody dane zawarte w zgodzie będą przetwarzane przez okres 6 lat od ostatniego użycia danych w powyższych celach.

Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dogodny dla siebie sposób, w szczególności przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: feriokonin@multi.eu, listownie na adres: Administracja Ferio Konin ul. Ogrodowa 31a, 62-571 Stare Miasto.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Godziny otwarcia

Ferio Konin

Poniedziałek - Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziele handlowe: 10.00 - 20.00

Intermarche

Poniedziałek - Sobota: 08:00 – 21:00
Niedziele handlowe: 10.00 - 20.00

Media Markt

Poniedziałek - Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziele handlowe: 10.00 - 20.00

Castorama

Poniedziałek - Sobota: 07:00 – 21:00
Niedziele handlowe: 09.00 - 20.00

McDonald’s

Poniedziałek – Czwartek: 07:00 – 00:00
Piątek – Sobota: 07.00 - 01.00
Niedziele: 07.00 – 00.00

Jysk

Poniedziałek - Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziele handlowe: 10.00 - 20.00

Action

Poniedziałek - Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziele handlowe: 10.00 - 20.00

SportsDirect.com

Poniedziałek - Sobota: 09:00 – 21:00
Niedziele handlowe: 10.00 - 20.00

Myjnia Ehrle i Stacja Paliw Statoil

czynne 24h

Niedziele handlowe 2023

29 stycznia, 2 kwietnia, 30 kwietnia,
25 czerwca, 27 sierpnia, 17 grudnia,
24 grudnia