Ferio Konin
Ferio Konin
DZIŚ OTWARTE 9:00 – 21:00

BEZPIECZNE ZAKUPY W FERIO KONIN

BEZPIECZNE ZAKUPY W FERIO KONIN

Drodzy Klienci,

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów i personelu jest naszym najwyższym priorytetem. Ferio Konin na bieżąco monitoruje i wypełnia wszelkie procedury bezpieczeństwa rekomendowane przez organy państwowe.

W związku z obowiązującym stanem epidemii przypominamy o zasadach dotyczących bezpiecznych zakupów i o aktualnych wymogach sanitarno-emidemiologicznych:

Zgodnie z wytycznymi rządowymi - od 1 grudnia 2021- wyłączonych z użytku jest 70% stolików w strefie restauracyjnej. Prosimy o zajmowanie wyłącznie dostępnych stolików.

Przypominamy o obwiązującym limicie przebywających w obiekcie handlowym tj. 1 osoba na co najmniej 15 m2 powierzchni - Informacje o maksymalnej liczbie osób w sklepach znajdują się na witrynach sklepowych.

Podczas wizyty i zakupów Ferio Konin prosimy o bezwzględne stosowanie się do zasad bezpieczeństwa:

  • Prosimy o zachowanie bezpiecznej 2 metrowej odległości między kolejnymi osobami i unikanie skupisk w przestrzeni sklepowej
  • Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa na terenie centrum handlowego.
  • Środki ochrony osobistej tj. maseczki ochronne można zakupić na terenie Ferio Konin m.in. w Aptece oraz sklepach Rossmamnn, Intermarche, Jack Blanc i Gatta.
  • Zaleca się parkowanie na co drugim miejscu parkingowym, a w przypadku braku takiej możliwości o zachowanie dystansu przy wsiadaniu/wysiadaniu z pojazdów.
  • Wejścia i wyjścia zostały rozdzielone w sposób umożliwiający komunikację jednokierunkową, prosimy o stosowanie się do oznakowania
  • Wszelkie elementy infrastruktury wspólnej takie jak blaty, klamki, poręcze, windy, toalety są regularnie dezynfekowane.
  • Instrukcje mycia rąk, ściągania i zakładania maseczek i rękawiczek są wyeksponowane w każdej toalecie.
  • Na terenie całego Centrum znajdują się ogólnodostępne podajniki ze środkiem odkażającym dłonie.

 

CERTYFIKAT “SAFE GUARD”

Ferio Konin dba o bezpieczeństwo klientów w czasie pandemii i spełnia najważniejsze wymogi sanitarne związane z walką z COVID-19, co potwierdza certyfikat „SafeGuard” od Bureau Veritas. 

„SafeGuard” oznacza, że Ferio Konin spełnia najważniejsze wymogi sanitarne związane z walką z COVID-19. Jednostką audytującą jest firma Bureau Veritas – światowy lider certyfikacji. Umiejscowiona na wejściach głównych centrum plakietka „SafeGuard” zaświadcza, że obiekt spełnia najwyższe standardy higieniczne. W ramach audytu wykonano szereg czynności weryfikujących listę wymagań, wytycznych i dobrych praktyk, sporządzoną przez Bureau Veritas, a także oceniono procedury postępowania oraz poziomu ich wdrożenia w obiekcie. Wybrane powierzchnie zostały przebadane laboratoryjnie pod kątem śladów koronawirusa z wynikiem negatywnym.

Bezpieczeństwo w centrum handlowym to znaczący aspekt, niejednokrotnie warunkujący obecnie podjęcie decyzji klienta o wizycie w takim obiekcie. Zdrowie i bezpieczeństwo klientów i pracowników Ferio Konin jest naszym najwyższym priorytetem. Dokładamy wszelkich starań by klienci odwiedzając nasze centrum, czuli się w nim bezpiecznie.

Życzymy bezpiecznych zakupów.